Co to jest aplikacja ERP?

485c45c0719Gdy mamy swoją firmę dobrze jest, żebyśmy znali się na różnego rodzaju systemach i udogodnieniach, jakie oferuje nam rozwój technologii oprogramowania. To już nie te czasy, kiedy centrum przedsiębiorstwa był ogromny segregator aktualizowany przez pracownika w sekretariacie, w którym znajdowało się wszelkie informacje. Teraz wykorzystywane są systemy informatyczne wspomagające pracę przedsiębiorstwa na każdym szczeblu jej działania. Tego typu rozwiązaniem jest przede wszystkim system ERP.

Te trzy litery to skrót od angielskiego „Enterprise Resource Planning, co oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zasoby to naturalnie nie tylko środki pieniężne. To też ludzie, czas, magazyny i wszystko to, co przedsiębiorstwo wykorzystuje do funkcjonowania. Kiedy mamy przedsiębiorstwo produkcyjne jest ich tak dużo, że często panuje rozgardiasz. Systemy ERP są właśnie po to, by pomagać w uporządkowaniu pracy. Głównym plusem tego rozwiązania jest możliwość dopasowania go do specyfiki branży i naszej firmy. Tym samym wszystkie aplikacje umieszczone w systemie komunikują się, zatem upraszcza to w dużym stopniu porozumiewanie się między działami. Przy pomocy tego systemu możemy planować finanse, zarządzać zasobami ludzkimi, czasem pracy i wiele innych.

485c45c0716Gdy mamy magazyn, prowadzimy produkcję przyda się także system MRP. To także skrót od angielskiego „Material Requirements Planning”, a znaczy planowanie potrzeb materialnych. Głównie wykonuje się to na podstawie danych o produktach, stanie magazynowym, planie zamówień i produkcji. System upraszcza wykonywanie tego rodzaju obliczeń, nie musimy wykonywać tego żmudnie rozrysowując tabelki. Jeżeli korzystamy z MRP w przedsiębiorstwie zdecydowanie skraca się czas realizowania zamówień, można dzięki niemu ograniczyć liczbę ludzi skierowanych do wykonywania takiego planowania. Mamy wówczas możliwość, żeby te zasoby wykorzystać tam, gdzie są niezbędne.

Dobre zarządzanie firmą, ład w danych i bardzo sprawna komunikacja – to wszystko jest kluczem do sukcesu, nie ma znaczenia w której branży pracujemy. Z pewnością powinniśmy inwestować w systemy poprawiające wydajność naszego przedsiębiorstwa, ułatwiające kontakty z kontrahentami i znacząco ograniczające żmudne zadania pracowników. Każda sprawna firma powinna prowadzić działania mające na celu usprawnienie procesu produkcyjnego, jak najskuteczniejsze wykorzystanie zasobów i tym samym postęp i rozwój. Jeżeli prowadząc firmę nie poświęcamy temu uwagi – są duże szanse, że nasza oferta nie wzbudzi zainteresowania potencjalnych klientów. A to prosta droga to porażki.