Program ERP lekarstwem na skuteczne zarządzanie

img0000g47d3Niemal każda znacząca organizacja, bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo, urząd czy innego typu instytucja, jest zaopatrzona w odpowiednie oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie w różnych obszarach, niekiedy istotnych dla ich funkcjonowania. Tak więc programy te mogą obsługiwać procesy zachodzące w księgowości, finansach, działach HR, mogą zajmować się technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, planowaniem i realizacją sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są wdrażane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej zachodzą i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, na pewno duże znaczenie będą miały moduły związane z księgowością i finansami, z kolei w jednostkach zatrudniających dużą liczbę pracowników ważne będą moduły usprawniające zarządzanie kadrami. Wiele czynności w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co ogranicza czas, a zarazem koszty funkcjonowania firmy.

img0000g47d1Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między określonymi działami w firmie i dzięki temu usprawniają i skracają proces podejmowania decyzji. Przy ich wykorzystaniu można zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę danych wrażliwych dzięki temu, że stosują najnowsze, zaawansowane techniki nadawania uprawnień.

Wdrażanie systemu ERP jest oczywiście długim i złożonym procesem. Wdrażający system musi najpierw wykonać odpowiednie badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie zastosowanie systemu przyniesie największe, spodziewane korzyści, a także określić parametry, za pomocą których będzie to mierzone. Z tego względu praktycznie każda implementacja jest inna i „skrojona na miarę” klienta. Kiedy za pomocą danych narzędzi zamierzamy osiągnąć postawione cele, rozpoczyna się proces instalacji systemu, który musi uwzględnić techniczne możliwości klienta, a zazwyczaj wiąże się też z zakupem nowego sprzętu. Po instalacji mamy fazę testów, która ma potwierdzić prawidłowe działanie systemu.

Zakończony proces wprowadzanie z reguły nie kończy relacji klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują dalej i dostawca prowadzi opiekę nad pracującym programem.